Eestis alustati IPSC-le sarnast laskmist Combat laskmise nime all aastal 1992. Varem polnud inimestel õieti relvigi. Tegevus toimus KL Harju Malevas. Laskmisel kasutati nii püstolit, pumppüssi kui ka automaati.

1999. aastal oli kaheksa relvaentusiasti poolt asutatud Relvaklubi “Reval”. Sellega algas Eestis kõigile osalemiseks avatud practical-võistluste läbiviimine. Esialgselt ei juhindutud Eestis practical-võistlustel üksnes I.P.S.C. poolt kehtestatud reeglitest vaid kasutati n.ö. kohalikele oludele sobitatud reeglistikku. Selle sisu moodustasid nii I.P.S.C. kui ka täna põhiliselt vaid USAs levinud enesekaitselisele laskmisele suunatud Rahvusvahelise Kaitserelva Assotsiatsiooni ehk I.D.P.A. reeglid.

2003. aasta lõpul asutasid Revali võistlustel “practical-pisiku” saanud laskurid Regiooni IPSC Estonia, eestipärase nimetusega MTÜ Eesti Practical-laskmise Ühing. I.P.S.C. rahvusvaheline tunnustus saadi 2004. aasta märtsis. Regiooni esimeseks direktoriks valiti Tõnu Adrik. 2004 aasta lõpus oli EPLÜ liikmenimekirjas umbes 40 turvalist laskurit.

2006. aastal otsustas EPLÜ üldkoosolek minna üle klubide süsteemile. 2017 aasta seisuga on EPLÜ liikmeteks 15 klubi, kes koondavad enda alla üle 1000 practical-harrastaja ning see number pidevalt kasvab.